S A X O N I A - F R A N K E

Konstrukcija

Konstrukcija

Naš oddelek za konstrukcijo deluje v tesnem sodelovanju z oddelkom za razvoj, da izdela 3D-konstrukcijo orodja ter tehnično dokumentacijo, potrebno za izdelavo orodja. To sinergijsko delovanje omogoča natančno načrtovanje in razvoj orodij, ki so ključnega pomena za učinkovito in kakovostno proizvodnjo.   
  

Začetna faza razvoja:

V začetni fazi razvoja izdelamo DFM (Design For Manufacturing) ter detajlno simulacijo brizganja, skrčka ter deformacije izdelka. Ti koraki so ključni, da zagotovimo, da bodo izdelki izpolnjevali tehnične specifikacije in standarde kakovosti v proizvodnji. 

Konstrukcija serijskega orodja :

Končna konstrukcija serijskega orodja vključuje vse ugotovitve, pridobljene s testnega orodja, kar skrajšuje čas od izdelave prvih vzorcev do začetka serijske proizvodnje. Ta pristop zagotavlja učinkovit prehod od razvojne faze do serijske proizvodnje, hkrati pa zmanjšuje stroške in čas proizvodnje.   

Uporaba najsodobnejše programske opreme:

Za konstruiranje orodij uporabljamo najsodobnejšo programsko opremo Cimatron, medtem ko za simulacijo brizganja uporabljamo Moldex3D. Ta napredna programska oprema nam omogoča izjemno natančnost in optimizacijo v vseh fazah konstruiranja in simulacije, kar je ključnega pomena za zagotavljanje visokih standardov kakovosti naših izdelkov in storitev.