S A X O N I A - F R A N K E

Upravljanje z okoljem

Upravljanje z okoljem

Z namenom dokumentiranja naših okoljskih aktivnosti in doseganja transparentnosti smo od julija 2014 certificirani v skladu z ISO 14001. Ta sistem upravljanja je bil integriran v že obstoječi Sistem upravljanja kakovosti.

Okoljska politika, politika zdravja in varstva pri delu ter energetska politika narekujejo upoštevanje interesov družbenega okolja ter skrb za ohranjanje čistega in zdravega življenjskega prostora. Vplive dejavnosti družbe na okolje si prizadevamo zmanjševati na najnižjo možno raven z osredotočenostjo na varne delovne pogoje, gospodarno rabo energije in materialov, ravnanje z odpadki in embalažo ter zmanjševanje vseh vrst emisij v okolje.

Ozaveščenost za okoljsko odgovornost utrjujemo z obveščanjem in izobraževanjem zaposlenih in z razvojem izdelkov in procesov, ki vplive na okolje zmanjšujejo na najnižjo možno raven.