S A X O N I A - F R A N K E

Trajnost

Trajnost

Današnja družba se sooča z izzivi, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje virov in demografske spremembe, ki zahtevajo inovativne ekološke in družbeno trajnostne rešitve. Verjamemo, da morajo naše dejavnosti uravnotežiti ekonomske in ekološke skrbi.

V neprekinjenem in samostojnem procesu izboljševanja nenehno razvijamo svojo uspešnost na področjih kakovosti, varstva okolja, zdravja in varnosti ter ugodnosti za zaposlene. Podjetje zagotavlja infrastrukturo in vsak posamezni zaposleni s svojimi nalogami, veščinami in zavzetostjo prispeva k uresničevanju teh vrednot in načel podjetja.

Nevtralnost CO2/Energijska učinkovitost

Klimatska nevtralnost je pomemben del našega upravljanja trajnosti. Z raznolikimi ukrepi nadziramo našo porabo energije in poskušamo zmanjšati količino energije, ki jo uporabljamo, prav tako pa poskušamo nadomestiti neizogibne emisije s projekti kompenzacije.