S A X O N I A - F R A N K E

Merilni laboratorij

Merilni laboratorij

Skladno z zahtevami kupca in standardi izvajamo meritve in testiranja izdelkov, da zagotovimo, da vsak izdelek ustreza zastavljenim tehničnim in kakovostnim standardom.

V merilnem laboratoriju uporabljamo naslednjo merilno opremo, ki omogoča natančno in zanesljivo analizo izdelkov:

Metalografska analiza​

Izvajamo tudi metalografsko analizo, ki nam omogoča podrobno razumevanje materialnih lastnosti in strukture izdelkov, kar je ključnega pomena za zagotavljanje njihove zanesljivosti in dolge življenjske dobe.
 

Interna kalibracija merilnih instrumentov

Imamo interno kalibracijo kljunastih meril, mikrometra ter merilnih trnov, ki zagotavlja, da so vsa naša merilna orodja vedno natančna in zanesljiva. To je ključnega pomena za zagotavljanje natančnih meritev in testiranj, ki so osnova za kakovost naših izdelkov in storitev.